Samværsrådgivning og konfliktmægling

 

Vejledning/ rådgivning gives i forhold til nedenstående:

  • Samværsrådgivningen søger at afdække parternes holdning til parfællesskabet.

  • Hvis der er børn, undersøges og klarlægges parternes relationer til disse.

  • Samspils - og skilsmisseproblematikker afdækkes.

  • Opløsning af parforhold

Behandling kan tilbydes:

  • Mægling med henblik på at skabe forlig mellem parterne

  • Forhold til ”bonusbørn”

  • Sammenbragte familier