Psykolog Kirsten Vita Borre

Cand.pæd.psych og autoriseret psykolog, Specialistgodkendt i psykoterapi og supervision.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har 31 års psykologerfaring heraf 18 år med selvstændig psykologpraksis

 

Børn og unge

Forældre


 
Jeg arbejder ud fra en kognitiv- og/eller en psyko-dynamisk referenceramme og med fokus på relationer mellem mennesker.
 

Jeg tilbyder bl.a.:

Børnesagkyndige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser
Psykologisk, pædagogisk undersøgelser, rådgivning og behandling
Legeterapi og hjælp ved fødselspsykose
Individuel-, par- og gruppeterapi
Krise - og stressbehandling
Samværsrådgivning
Konfliktmæglinger