Krise – og stressbehandling

 

Akut krisebehandling kan ydes i form af debriefing til enkelt personer eller til en gruppe, der har været udsat for overlast.

Individuel krisehjælp kan ydes til:

  • Mennesker, der står i en eksistentiel krise.

  • Mennesker, der har lidt et pludseligt tab.

  • Mennesker, der har været udsat for overlast i form af overgreb, overfald, trusler, psykisk sammenbrud eller  ramt af sygdom o. lign..

Der ydes også krisehjælp til børn og unge.