Psykolog Kirsten Vita Borre

Jeg arbejder ud fra en kognitiv- og/eller en psyko-dynamisk referenceramme og med fokus på relationer mellem mennesker.

Jeg er god til at give mennesker håb og vende deres negative holdninger til positive forståelser.

Klienter tilkendegiver, at jeg har gode indlevelsesevner og empatisk forståelse og hurtig kan indkredse problemer hos mennesker, forelægge problematikken, sådan som jeg forstår den og give et bud på, hvordan et kommende psykologarbejde kan tilrettelægges.

Hovedvægten i min psykologpraksis har de sidste 18 år været løsning af psykologiske problemstillinger som:

Depression, stress, misbrug, fyringer, samarbejdsproblemer, helbredsproblemer, udbrændthed, angst, OCD, tilknytningsforstyrrelser, kriser, krænkelser, parterapi og skilsmisser mv..
Rådgivning af forældre / privatskoler vedr. børns udviklingsniveau og deres trivsel i skole, herunder psykologiske/ pædagogiske undersøgelser .

Derudover har jeg foretaget adskillige:

Børnesagkyndige undersøgelser og børnesamtaler for  forskellige retsinstanser og statsforvaltninger samt i de senere år forligsmæglinger
 
Forældrekompetenceundersøgelser for kommuner og institutioner .

Udpluk fra mit CV