Individuel, - par – og gruppeterapi

 

Individuel terapi:

 

Der ydes behandling af:

 • Akut opståede problemer af psykosomatisk karakter

 • Tabs- og svigt problematikker

 • Krænkelser og overgreb

 • Depressioner

 • Mangelfuld selvværd og opgiven

 • Tab af livslyst

 • Udbrændthed

 • Stress

Par- og gruppe/ familie terapi:

Familiedynamikken klarlægges

 • I parterapi arbejdes der med at gøre førbevidst og ubevidst materiale hos parterne bevidst.

 • Synliggørelse af polarisering af roller i mellem ægtefællerne/ partnerne.

 • Afdækning af hvilken forståelse de enkelte familiemedlemmer har af familiens vanskeligheder. 

 • Hvilke former for relationer er der skabt i familien?

 • Hvilken rolle har børnene i familien?

 • Bærer familien eller de enkelte familiemedlemmer rundt på hemmeligheder?

 • Vanskeligheder i kommunikationen parterne imellem