Psykologiske og pædagogisk undersøgelser af børn, unge og voksne

 

Der udføres psykologundersøgelser af børn og unge samt voksne med det formål at indkredse barnets/ den unges / voksnes ressourser og personlighed.

Psykologundersøgelser kan omfatte:

  • Faglige prøver
  • Kognitive undersøgelser
  • Kliniske undersøgelser (personlighedsprøver)
  • Observationer
  • Samspilsundersøgelser

Der foretages undersøgelser af:

  • Skolebørn
  • Plejebørn
  • Anbragte børn
  • Unge, der har brug for at finde deres ressourcer med hensyn til uddannelse og arbejde.