Forældrekompetenceundersøgelser

 

På opfordring fra mor/barn institutioner eller fra kommuner udføres forældrekompetenceundersøgelser, der bl.a. indeholder:

  • Samtaler med forældrene

  • Evt. samtaler med barnet

  • Observationer af samspillet mellem barn og forældre

  • Psykologiske undersøgelser af barnets forældre og enkelte gange undersøgelser af barnet
     

Undersøgelserne udføres med udgangspunkt i "Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser" udgivet af Socialministeriet juni 2011.

 

Tilbud udarbejdes på baggrund af sagens akter