Konsulent – og psykologbistand

 

Der kan ydes konsulentbistand med hensyn til problemidentifikation og konfliktløsning i personalegrupper i offentlige - og private virksomheder samt institutioner.

Der kan ydes konsulentbistand til udviklingssamtaler i virksomheder og institutioner.

Der kan ydes psykologbistand til godkendelse af plejefamilier og børns placering i disse.

Der kan foretages undersøgelse af forældrekompetence. (se særskilt side)