Supervision

 

Supervision kan gives primært til pædagoger og lærere i Folkeskolen og gymnasier, private skoler og opholdssteder, institutioner samt til plejefamilier.

Supervision kan ydes på organisations-, sags- og på individplan til enkelte eller i en gruppe.

Supervision af enkeltpersoner har også til formål at uddanne den enkelte, ved at der sættes fokus på personens stærke sider, og der arbejdes med en udbygning af disse.

Supervision kan gives til psykologer, der ønsker at få autorisation, og supervision af deres psykologarbejde både specifikt og generelt.