Børnesagkyndige undersøgelser

 

Børnesagkyndige undersøgelser udføres for retsinstanser og statsforvaltninger i henhold til Forældreansvars-loven (Lov nr. 1085 af 07/10/2014) efter gældende vejledning nr. 72 af 27/09/2012 fra Social- og Integrationsministeriet udarbejdet af Ankestyrelsen og familieretsafdelingen i samarbejde med Dansk Psykolog Forening.

Jeg påtager mig børnesagkyndige undersøgelser over hele landet, specielt hvor den ene forældrepart bor på Sjælland, København, Lolland, Falster eller Møn og denanden part bor vest for Storebælt, idet jeg bor centralt på Midtsjælland.

Desuden foretager jeg samtaler med børn for retsinstanser i skilsmissesager for at belyse barnets perspektiv.

En del skilsmisseproblematikker kan løses ved en konfliktmægling, som retsinstanser og jeg har gode erfaringer med.

Til forældre kan jeg som børnesagkyndig give vejledning og rådgivning i skilsmissesager med hensyn til samværsproblematikker og uenighed om barnets bopæl.

Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse er ifølge Forældreansvarslovens lovens § 34 at barnets perspektiv altid synliggøres med henblik på at finde frem til, hvad der er det bedste for det enkelte barn. Den børnesagkyndige undersøgelse skal danne grundlag for forligsbestræbelser og være fremtidsorienteret i sit perspektiv i forhold til, hvad der er det bedste for barnet, og den skal endvidere belyse forældrenes samarbejdsevne og samarbejdsmuligheder.

Udgangspunktet for en børnesagkyndig undersøgelse omfatter - mindst to kliniske (afdækkende) samtaler med hver af forældrene, - mindst to observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet (gerne ved hjemmebesøg og/eller på et neutralt sted) samt en samtale med barnet alene, eventuelt i klinikken eller i forbindelse med en observation i hjemmet, samt en gennemgang af erklæringen med forældrene.