Hjælp til fødselspsykose

 

Mor – og barn relation:

 • Hvordan opbygger det nyfødte og moderen den allerførste relation?

 • Hvordan skabes tilknytning mellem mor og barn?

For at forbedre mor – barn relationerne kan der arbejdes med:

 • Moderens oplevelser af at være nybagt mor

 • Moderens oplevelser af sig selv i sin nye moderrolle

 • Forventninger til det nyfødte barn

 • Moderens oplevelse af barnets trivsel

 • Forholdet mellem de nybagte forældre

 • Forældres indlevelse i barnet

 • Barnets måde at meddele sig på

 • Udvikle og vedligeholde ”at give” og ”at tage” kontakten

 • At observere barnet og hvad det har brug for